ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 200 เมตร บ้านห่วยยาบ หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5398 4159
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/12/2558
 • หมดเขต    11/01/2559
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294