ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 •     โรงพยาบาลหางดง ต.หางคง อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลหางดง ต.หางคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่19 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 442390 ต่อ 504
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง ต.หางคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • หมดเขต    19/01/2559
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294