ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูถีบจักร ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 1 ตู้
 •     ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคางานจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูถีบจักร ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 1 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8621 , 0 5394 8624
 • หน่วยงาน    ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • หมดเขต    08/01/2559
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294