ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •      คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ-60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • หมดเขต    08/01/2559
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294