ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถกระบะ )
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถกระบะ ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 106050
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • หมดเขต    15/01/2559
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294