ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ รงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 0444 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • หมดเขต    08/01/2559
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294