ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อผ้าห่มสำลีอัด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อผ้าห่มสำลีอัด ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.00 กิโลกรัม จำนวน 1,875 ผืน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2551
 • หมดเขต    29/12/2551
 • อ่าน   647
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294