ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ
 •     กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ วัสดุสำนักงาน 35 รายการ , วัสดุงานบ้านงานครัว 26 รายการ , วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   19/12/2551
 • หมดเขต    30/12/2551
 • อ่าน   731
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294