ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 200 บอร์ด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/12/2551
 • หมดเขต    07/01/2552
 • อ่าน   699
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294