ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารชั้นล่าง
  •     โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารชั้นล่างและก่อสร้างเพิ่มเติมชั้นล่างตามแนวเดิมอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2552
  • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   22/12/2551
  • หมดเขต    08/01/2552
  • อ่าน   675
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294