ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้ ตู้อบแมลง จำนวน 1 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   26/12/2551
 • หมดเขต    09/01/2552
 • อ่าน   587
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294