ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บริเวณสนามกีฬาบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) บริเวณสนามกีฬาบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248 ต่อ 301
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    09/03/2559
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294