ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนศรีปิงเมือง ระยะรวมไม่น้อยกว่า 400 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนศรีปิงเมือง ระยะรวมไม่น้อยกว่า 400 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    07/03/2559
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294