ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ชุมชนและเสารับส่งสัญาณWi-Fi จำนวน 10 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ชุมชนและเสารับส่งสัญาณWi-Fi จำนวน 10 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 5200 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    17/03/2559
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294