ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครืองจักรกลงานเงินทุน จำนวน 2 รายการ
 •     แขวงทางหลวงลำพูน หรมทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครืองจักรกลงานเงินทุน จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงลำพูน หรมทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1051
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงลำพูน หรมทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    18/03/2559
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294