ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เครื่องอคมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน 29 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระดับสูง จำนวน 4 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2559
 • หมดเขต    11/03/2559
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294