ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
 •     โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง (2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    09/01/2552
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294