ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเป็นบ้านพักอัยการจังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเป็นบ้านพักอัยการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ ในวันที่ 14 มกราคม 2552 ณ สนังานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด 053-246905
 • หน่วยงาน    สำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    14/01/2552
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294