ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 25 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    12/01/2552
 • อ่าน   647
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294