ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over Lay
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 4 ช่วง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2552
 • หมดเขต    09/01/2552
 • อ่าน   651
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294