ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตกลงจ้างเหมาโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อไเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ตกลงจ้างเหมาโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อไเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อไเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2559
 • หมดเขต    16/05/2559
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294