ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 65 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2552
 • หมดเขต    21/01/2552
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294