ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จุดจัดเก็บตามที่เทศบาลกำหนด และนำขยะที่เก็บไปกำจัดในสถานที่ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2552
 • หมดเขต    19/01/2552
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294