ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี และจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
 •     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี เครื่องดนตรีไทย จำนวน 13 รายการ และจ้างเหมาสร้างครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายโขน จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    21/01/2552
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294