ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายยา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยา จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    23/01/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294