ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 604 รายการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 40 ปี (SCB2) ชั้น 1 (ห้องโถง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจลงทะเบียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    04/02/2552
 • อ่าน   648
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294