ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคากจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยห้า
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคากจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยห้า ณ พื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    22/01/2552
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294