ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายพัสดุ SPARE PARTS ของโรงไฟฟ้า
 •     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขายพัสดุ SPARE PARTS ของโรงไฟฟ้า จำนวน 1,799 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552 และดูสิ่งของที่จะขายได้ที่ งานพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    23/01/2552
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294