ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และบูรณะถนน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และบูรณะถนน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง แม่ริม พร้าว สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน อำเภอเมือง สารภี สะเมิง หางดง และอำเภอสันป่าตอง จำนวน 24 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2552
 • หมดเขต    23/01/2552
 • อ่าน   571
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294