ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาด พัสดุ ที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาด พัสดุ ที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5305 4100 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2559
 • หมดเขต    29/06/2559
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294