ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์สาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์สาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5296
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทย์สาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2559
 • หมดเขต    28/06/2559
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294