ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ จำนวน 26 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5331 7453
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2559
 • หมดเขต    11/07/2559
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294