ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ ตำบลแม่ตื่น อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097 9232 227
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2559
 • หมดเขต    28/06/2559
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294