ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 6994
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2559
 • หมดเขต    24/06/2559
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294