ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวถนนปางกว้าง-แม่ตะมาน ชม.3162 อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวถนนปางกว้าง-แม่ตะมาน ชม.3162 อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 418
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2559
 • หมดเขต    30/06/2559
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294