ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหงาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 และโครงการวางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหงาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 และโครงการวางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 3231 0 5336 3138 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2559
 • หมดเขต    08/07/2559
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294