ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนน บริเวณซอยข้าง ตรอ.ถึงสุดเขต หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ถนน บริเวณซอยข้าง ตรอ.ถึงสุดเขต หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248 ต่อ 301
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ถนนเชียงใหม่ - พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2559
 • หมดเขต    06/07/2559
 • อ่าน   164
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294