ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล เลียบลำเหมือนข้างการเคหะหนองหอย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล เลียบลำเหมือนข้างการเคหะหนองหอย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายวัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2559
 • หมดเขต    05/07/2559
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294