ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 4 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ สอบราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5433 1626 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   29/06/2559
 • หมดเขต    08/07/2559
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294