ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(ประเภทยานพาหนะ)จำนวน 3 รายการ เลขที่ จสด.53/2559
 •     โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(ประเภทยานพาหนะ)จำนวน 3 รายการ เลขที่ จสด.53/2559 ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 4192
 • หน่วยงาน    โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2559
 • หมดเขต    11/07/2559
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294