ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหา มหาราชนี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหา มหาราชนี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 417
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2559
 • หมดเขต    05/07/2559
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294