ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ถนนเชียงใหม่ - ปาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ถนนเชียงใหม่ - ปาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 5043 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ถนนเชียงใหม่ - ปาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2559
 • หมดเขต    06/07/2559
 • อ่าน   157
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294