ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนบ้านสันคะยอมใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนบ้านสันคะยอมใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248 ต่อ 301
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/06/2559
 • หมดเขต    08/07/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294