ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 7100
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2559
 • หมดเขต    11/07/2559
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294