ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไคร้ จำนวน 1 แห่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไคร้ จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5346 7187
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2559
 • หมดเขต    07/07/2559
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294