ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต๋ส่วนกลาง
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต๋ส่วนกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5347 4021
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2559
 • หมดเขต    01/08/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294