ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ (ครั้งที่ 2 )
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ (ครั้งที่ 2 ) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 3361 - 2 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2559
 • หมดเขต    27/07/2559
 • อ่าน   174
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294