ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผปู้สูงอายุตำบลแม่ทา บ้านห้วยทราย หมู่ 4
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผปู้สูงอายุตำบลแม่ทา บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 8 1724 3140
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   25/07/2559
 • หมดเขต    01/08/2559
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294