ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายนไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายนไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 923 2227-8
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2559
 • หมดเขต    27/07/2559
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294