ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถจักรยานต์ของทางราชการที่ชำรุด
 •     กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถจักรยานต์ของทางราชการที่ชำรุด จำนวน 5 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งาส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-10.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 7607
 • หน่วยงาน    กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/08/2559
 • หมดเขต    16/08/2559
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294